Διαθέτουμε επίσης

  • Σίδερα βιομηχανικά
  • Σωλήνες μορφής
  • Λαμαρίνες & Λαμαρίνες επικάλυψης
  • Πάνελ πολυουρεθάνης
  • Ανοξείδωτες σωλήνες, λαμαρίνες και άξονες
  • Πλέγματα
  • Πασσάλους για περίφραξη
  • Βιομηχανικά εργαλεία