Διαθέτουμε επίσης

  • Σίδερα βιομηχανικά
  • Σωλήνες μορφής
  • Λαμαρίνες & Λαμαρίνες επικάλυψης
  • Πάνελ πολυουρεθάνης
  • Ανοξείδωτες σωλήνες, λαμαρίνες και άξονες
  • Πλέγματα
  • Πασσάλους για περίφραξη
  • Βιομηχανικά εργαλεία

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα βρίσκεται σε καθημερινό στάδιο αναβάθμισης και σύντομα θα είναι 100% λειτουργικό.
Οι τιμές ενδέχεται να μην ισχύουν. Απόρριψη