Διαθέτουμε επίσης

  • Σίδερα βιομηχανικά
  • Σωλήνες μορφής
  • Λαμαρίνες & Λαμαρίνες επικάλυψης
  • Πάνελ πολυουρεθάνης
  • Ανοξείδωτες σωλήνες, λαμαρίνες και άξονες
  • Πλέγματα
  • Πασσάλους για περίφραξη
  • Βιομηχανικά εργαλεία

Λόγω της επικείμενης πανδημίας και για την ασφάλεια των ανθρώπων της επιχείρηση αλλά και του κοινού, η επικοινωνια στο εξής, και μέχρι νεοτέρας, θα γίνεται μέσω τηλεφώνου e-mail και μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως viber(6932250835 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ) και messenger.

Ευχαριστώ για την κατανόηση

Κωττάκης Εμμανουηλ