Κινητό Διαχωριστικό με Λαμαρίνα

Κινητό Διαχωριστικό με Λαμαρίνα

Χρόνος Μεταφοράς: 15-30 ημέρες

Περιγραφή

Τα κινητά διαχωριστικά με λαμαρίνα είναι ιδανικά για περιφράξεις προσωρινού χαρακτήρα, σε χώρους όπου απαιτείται παρεμπόδιση της ορατότητας.  Παραδείγματα εφαρμογής τους είναι η περίφραξη εργοταξίων και χώρων οικοδομών.

Τα κινητά διαχωριστικά με λαμαρίνα είναι κατασκευασμένα από προγαλβανισμένα υλικά.

Η σύνδεσή τους γίνεται με βάσεις στερέωσης  δύο οπών για επιπλέον ασφάλεια.

Ιδανικά για αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση σε επόμενο έργο.

Προδιαγραφές

Λαμαρίνα Κάθετη Λαμαρίνα Υψους 1,9μ
Σκελετός Υψους 2,0μ
Διαστάσεις 2000x2000mm
Λαμαρίνα Αυλακωτή πάχους 0,30mm πάχος
Σωλήνα Φ33