Κινητό Διαχωριστικό με Πλέγμα

Κινητό Διαχωριστικό με Πλέγμα

Περιγραφή

Τα αποσπώμενα διαχωριστικά πλέγματα είναι ιδανικά για προσωρινές περιφράξεις όπου η απαίτηση για ασφάλεια είναι μείζονος σημασίας. Με κατάλληλα ανοίγματα οπών στο πλέγμα και ύψος 2,00 μέτρων, καθίστανται αποτρεπτικά σε όποια προσπάθεια παραβίασης. Η κάθετη ενίσχυση του σωλήνα (εφόσον ζητηθεί)  ενισχύει την σταθερότητα και την ακαμψία τους αποτρέποντας τυχόν στρεβλώσεις.

Τα διαχωριστικά είναι κατασκευασμένα από προγαλβανισμένα υλικά.

Η σύνδεσή τους γίνεται με βάσεις στερέωσης δύο οπών για επιπλέον ασφάλεια.

Ιδανικά για αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση σε επόμενο έργο.

Προδιαγραφές

Διάσταση 2000x2000mm

1500x2000mm

Πλέγμα Δεμένο
Οπή Πλέγματος 50x100mm
Πάχος Σύρματος 3,3/3mm
Σωλήνα Φ33